×
SILKEBORG AFDELING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
DM Vindere fra SilkeborgFor medlemmerINTERN
Logo
Alle er velkommen hos Silkeborg PH
men..


Det er altid en god idé at tage en samtale med formanden inden :-)

Inden du anmoder om indmeldelse
Læs afsnittet om os og se om træningen i Dansk Politihundeforening er noget for dig og din hund. Vi har organiseret træning efter programmet, samt vores hvalpe- og lydighedshold op til 2 gange årligt for nye hunde og hundeførere, samt hvalpe der skal igang med træningen.

Har du nogen spørgsmål til træningen og klubben generelt kontakter du bare et bestyrelsesmedlem.

Indmeldelsen i praksis:
Udfyld tilmeldingsformular nederst på siden, husk også enten at hente samtykkeerklæringen og aflevere den i klubben til formand/kasserer eller scanne den ind og sende den til kassereren.
tørstedelen af informationen fra klubben foregår via hjemmeside og e-mail, herunder også kontingentopkrævning. 

Inden du ansøger om medlemsskab, kontaktes formanden på telefon eller mail, med det formål at få afklaret dine forventninger til klubben og klubbens forventninger til nye medlemmer. 
Når kassereren har modtaget din udfyldte indmeldelsesblanket, modtager du pr. mail et velkomstbrev med yderligere oplysninger.

Der er følgende former for medlemskab i Silkeborg Politihundeforening:

Almindeligt medlemskab kr. 950,00 pr. kalenderår
Almindeligt medlemskab giver adgang til at deltage på alle hold og samtlige af foreningens aktiviteter (opkrævning af yderligere deltagerbetaling kan forekomme for enkelte aktiviteter eller specialtræning).
Kontingent betales i januar hvert år, eller ved indmeldelse, og gælder for resten af kalenderåret. Der er IKKE rabat ved indmeldelse senere på året, da lokalforeningen har de samme udgifter for hvert enkelt medlem overfor hovedforeningen, uanset om et medlem meldes ind i januar eller september.

Passivt medlemskab kr. 400,00 pr. kalenderår
Med et passivt medlemskab støtter man foreningens aktiviteter og tiltag, man får adgang til medlemsdelen på foreningens hjemmeside, modtager foreningsblade, evt. nyhedsmails osv. Man har dog ikke ret til at deltage i foreningens aktiviteter på baggrund af et passivt medlemskab.

Lokalmedlem – medlemskab kr. 400,00 pr. kalenderår
Formålet med denne bestemmelse er, at fastsætte de retningslinjer som er gældende for alle medlemmer af Dansk Politihundeforening, som er fuldgyldige medlemmer af anden forening end Silkeborg PH (SPH), og som af SPH bestyrelse gives tilladelse til at opnå lokalmedlemskab.
Ethvert medlemskab er betinget af, at der på forlangende fremskaffes og fremlægges ren straffeattest.

For at anmode om medlemsskab skal du benytte følgende formular der behandles af klubbens kasserer:
Tilmelding til klubben
Når formularen er udfyldt, printes, udfyldes og underskrives nedenstående samtykkeerklæring: 
Samtykkeerklæring
Samtykkeerklæringen indscannes og sendes til klubbens kasserer: Sph.kasserer@gmail.com