×
SILKEBORG AFDELING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
DM Vindere fra SilkeborgFor medlemmerINTERN
Logo

At træne i PH Silkeborg afleder ofte en masse praktiske spørgsmål, som vi har forsøgt at besvare her på siden.

Generelt.
Dansk Politihundeforenings Silkeborgafdeling er en social konkurrence-forening, der blev stiftet i 1979.
Dansk Politihundeforening adskiller sig fra andre hundeforeninger/klubber, ved at vi er tæt knyttet til politiet og organisatorisk hænger under rigspolitiet.

Der optages både politihundeførere (Sektion 1) og civile hundeførere (Sektion 2) som medlemmer. Selv om de fleste medlemmer i dag er civile medlemmer, så er vores program, konkurrencer og det vi træner med hundene, forankret i praktisk politihundearbejde. Det betyder at vores hunde kan komme ud for lidt af hvert og skal kunne magte dette.

Vi tilbyder træning af hunde og hundeførere i vores program. Træningen foregår på niveauer der er tilpasset hundens udvikling og talent.
Som medlem af PH Silkeborg forventer vi at vores medlemmer udviser respekt for andre medlemmer og påtager sig et medansvar overfor afdelingens drift og foreningens omdømme.

At træne sig selv og sin hund frem til en kåring og efterfølgende deltage i foreningens konkurrencer, kræver en engageret indsats. Man skal have i tankerne, at kåringen og den efterfølgende oprykning fra unghundeklassen til patruljeklassen, minder om det politiets hundeførere skal gennemføre forud for deres godkendelsesprøve for deres nye gruppe 3 hunde.
Det kræver et solidt positivt samarbejde mellem hund og hundefører, for at det skal lykkes.

Træningsfilosofi:
Vi træner efter en træningsfilosofi, der er baseret på positiv forstærket indlæring og på at hund og fører sammen udvikler et positivt samarbejde. Afstraffelse af hunde eller anden truende adfærd over for hunden under indlæring, kan medføre bortvisning.

Hvem kan træne hos os:
Alle lovlige hunderacer og blandinger heraf, kan træne på vores hvalpe-/lydighedshold.
Bemærk at hale eller ørekuperede hunde ikke må træne i Dansk Politihundeforening.

Hunde der ønsker at træne vores program og deltage i officielle konkurrencer, skal have DKK stamtavle og der kræves aktivt medlemskab af PH.
Har din hund ikke stamtavle, er det i område 2 muligt at få kåret sin hund med ”en hvid kåringsbog”, og efterfølgende deltage i uofficielle konkurrencer.

Bemærk, vi på ingen måde accepterer brug af pighalsbånd, strøm eller andre fjernbetjente aggregater påhæftet hunden. Det vil medføre bortvisning og eksklusion fra Dansk Politihundeforening, hvis det ses eller på anden måde kan sammenkædes med træning i PH.

Medlemskab af Dansk Politihundeforening Silkeborg:
Alle kan i princippet anmode om medlemskab af Dansk Politihundeforening.
Som ny hundefører i PH, anbefaler vi dog at du ser os an under gennemførelse af et kursusforløb på vores hvalpe-/lydighedshold, som vi bestræber os på at afholde to gange om året, én i foråret og én i efteråret.

NB! – Hovedforeningen kan evt. kræve kopi af straffeattest.

Som ”aktivt medlem” af PH Silkeborg har man mulighed for at træne vores fulde program, træne uden for holdtiderne samt deltage i både interne og officielle konkurrencer og det sociale liv der også er i vores afdeling.
Som medlem får man et login til den lukkede del af vores hjemmeside. 

Adgang til Klubhus:
Aktive medlemmer får adgang til klubhuset via nøgleboks, idet koden udleveres til aktive medlemmer.
Har du adgang til huset er du medansvarlig for at det efterlades i pæn stand og fra tid til anden er med til at holde det rent og pænt.

Kontingent
Kontingentet gælder for kalenderåret.

Aktivt medlem 950,- pr. år
Passive medlem 400,- pr. år
Lokalmedlem 400,- pr. år (Kræver medlemskab af anden PH-afdeling)

Træningsfaciliteter:
Vores aktive medlemmer har fri adgang til træning på vores træningsplads ved klubhuset.
PH træningsområde er markeret med lysegrønt på kortet - DCH træningsråde med blåt og Schæferhundeklubben med rødt. PH medlemmers adgang til træningsområdet - følg den stiplede grønne markering - langs hegnet.
Klik på stort billede til venstre for stort oversigtskort.

Vores aktive medlemmer har endvidere adgang til PH/DCH fælles lysbane, når der ikke er holdtræning eller planlagte arrangementer.
Klik på lille billede til højre for stort oversigtskort.
Banen er opdelt på midten af et festivalshegn, således respektive klubber kan træne samtidig. 
Den nordlige del af lysbanen er generelt forbeholdt PH medlemmer, markeret med grøn mens den sydlige banehalvdel er forbeholdt DCH medlemmer. Adgang af stiplet grønt markeret grusvej - undlad at tage ophold. På udvalgte tidspunkter i forbindelse med faste ugetræninger dag/aften, samt i forbindelse med konkurrencer, kan hele banen være reserveret den ene klub. 

Afdelingen har desuden aftaler om benyttelse af en række andre lokaliteter til spor, skov rundering og anden træning oversigt over træningsområder fremgår af medlemsdelen - LOGIN påkrævet.
Bemærk! Disse arealer er IKKE til fri afbenyttelse, men må kun benyttes ved planlagt organiseret træning.

Vi forventer at... :

...alle selvfølgelig rydder op efter sig, både på træningspladsen og i klubhuset.
...du altid har hundeposer med og samler op efter din hund, hvis du lufter den omkring vores arealer.
...du lige hilser på dem der er i klubben, inden du tager din hund på banen.
...du behandler andre medlemmer med respekt.
Træningshold:

Forsikringsforhold:
Du er som hundefører forpligtiget til at tegne en udvidet ansvarsforsikring på din hund. Forsikringen skal indeholde figurantdækning, således at personskade på figurant er dækket. Forsikringen skal ligeledes dække skade på anden hund under træning, hvis uheldet skulle være ude og to hunde uforvarent kommer i slagsmål.
Det kan anbefales, at du tillige tegner en hundesygeforsikring til dækning af skader på din egen hund, idet hunden under øvelser i terræn kan komme galt af sted. Da vi ofte træner uden for dyrlægens normale åbningstid, er der ofte dobbeltakst ved konsultation efter en pådraget skade under træning.

Vedrørende kåring i PH:
For at blive indstillet til kåring i Dansk Politihundeforening, skal ekvipagen bestå en prøvekåring med tilfredsstillende resultat. Det er afdelingens ledelse der bedømmer, hvornår en ekvipage er klar til en prøvekåring.
Bestyrelsen vurderer hvornår den enkelte hund er klar i alle øvelser, før ekvipagen indstilles til prøvekåring.
Læs mere om prøvekåring og kåring her...

Officielle konkurrencer.
I PH afholdes der en række konkurrencer året rundt efter et fast skema.

I PH kan man ikke tilmelde sig direkte til den arrangerende afdeling.
Tilmelding til officielle konkurrencer foregår ved at man tilmelder sig til egen afdeling, inden de fastsatte frister og indbetaler tilmeldingsgebyret til afdelings bankkonto. Herefter tilmelder afdelingen deltagere, dommere og figuranter til områdelederen, der samler alle tilmeldinger og sender dem til den arrangerende afdeling.

Interne konkurrencer
Vores afdeling afholder i løbet af året en række interne konkurrencer.

Luftning:
Husk ALTID at samle op efter din hund uanset hvor du er.
Der er opstillet skraldespande ved klubhuset. Sørg altid for at din hund er luftet inden du træner.

Arbejdsdag.
Klubben afholder en årlig arbejdsdag, hvor klubhus og materiel får en kærlig hånd.

Drikkevarer:
Klubben har en kaffe/the ordning, hvor man for 100 kroner om året har fri kaffe/the. Ønsker man ikke denne ordning, kan man købe fri kaffe/the pr. dag for 10 kroner. Betales via Mobilepay på 310876 – anfør KAFFE.
Husk at slukke for kaffemaskine, og ryd op efter dig selv i køkkenet, herunder tømme termokander m.m.
Du kan købe sodavand, vand og øl i vores køleskab og betale med Mobilepay på 310876 - husk at anføre, hvad betalingen vedrører.

Rygning:
Silkeborg Kommune har indført røg-, damp & snusfrie udeområder ifm. idrætsanlæg, fodboldbaner & fritidsklubber. Dette gælder både oppe på parkeringspladsen ved klubhuset, på terrassen, udestuen & træningspladsen.
Der henvises til rygning og damp på p-pladsen i bunden. Der er sat askebæger og bordbænkesæt op (Accepteret af Silkeborg kommune).
Overholder vi ikke dette påbud, og opdager kommunen dette kan det ende med at vi skal finde en ny træningsplads.

Klubhuset:
Der er ét toilet i klubhuset.
Husk at slukke for lys og varme i klubhuset, når du som den sidste forlader klubhuset.
Husk at låse døren, lægge nøglen i nøgleboksen og nulstille koden!

Naboer:
Silkeborg PH deler område med hundeklubberne DCH Silkeborg og Schæferhundeklubben kreds 17, samt modelflyveklubben Silkeborg El og Svæv.
Vi gør meget ud af at bevare det gode naboskab, herunder stille hinandens arealer til rådighed for hinanden, når den enkelte klub har større arrangementer.
Da de tre hundeklubber træner forskellige programmer, er det OK at begejstres over hinandens hundearbejde, men vi afholder os fra at gøre os ”kloge” på hinandens træningsmetoder.

Hjemmeside:
På vores hjemmeside finder du aktuel information om træning m.m. og har desuden et lukket område for medlemmer hvor du kan finde aktuelle nyheder/info specielt for medlemmer, referater fra bestyrelsesmøder og en medlemsoversigt. Hjemmeside: http://www.ph-silkeborg.dk/
- Har du ikke et login til hjemmesiden, så følg instruks under medlemsdelen Link

Facebook:
Vi har to facebooksider.
Den ene er vores officielle ansigt udadtil. Gruppen er åben for alle der har interesse i vores afdeling. Nye medlemmer i gruppen skal dog først godkendes ligesom alle indlæg også skal godkendes. Her skriver vi om aktiviteter og andre informationer der relaterer sig til vores aktiviteter. Facebook offentlig side
Den anden er en lukket gruppe forbeholdt vores aktive medlemmer. Her kan der annonceres samtræning og andre relevante informationer til/fra/mellem medlemmer. Facebook Medlemsside

Anden nyttig information:
Hovedforeningens hjemmeside med download af foreningens vedtægter, program, m.m.
Dansk Politihundeforening

Dansk Politihundeforening Område 2, kan du finde oplysninger vedrørende arrangementer for hele området.
PH Område 2