×
SILKEBORG AFDELING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
DM Vindere fra SilkeborgFor medlemmerINTERN
Logo

Lokalmedlemsskab – regelsæt.

GYLDIGHEDSOMRÅDE
Nærværende bestemmelse er gældende for alle lokalmedlemmer (LM) ved Silkeborg PH,
nuværende som kommende.

1. GENERELT
Formålet med denne bestemmelse er, at fastsætte de retningslinjer som er gældende for alle medlemmer af Dansk Politihundeforening, og som er fuldgyldige medlemmer af anden forening end Silkeborg PH (SPH), og som af SPH bestyrelse gives tilladelse til at opnå lokalmedlemskab.
Hvor intet er angivet i denne bestemmelse, eller ved tvivlsspørgsmål, vil bestyrelsen behandle disse, og fremkomme med endelig afgørelse.

2. FORMÅL
Formålet med denne bestemmelse er, at kontrollere og regulere, samt sætte retningslinjer for antallet af LM som gives tilladelse til at opnå lokalmedlemsskab i SPH. Dette skal ses i lyset af ønsket om at kunne vurdere blandt andet:

3. FORBEHOLD
SPH bestyrelse forbeholder sig ret til løbende at vurdere det enkelte LM for så vidt angår fortsat medlemskab og eller ophør af lokalmedlemsskab som givet. Generelt vil et lokalmedlemsskab kunne opsiges ved to metoder:

4. RETNINSLINJER FOR LM
LM kan på intet tidspunkt benytte SPH træningsarealer eller faciliteter, med mindre dette foregår i forbindelse med mindst et af følgende:

5. KONTINGENT
Kontingent fastsættes af bestyrelsen for SPH, og betales for fortsat medlemskab under samme retningslinjer og frister, som angivet for fuldgyldige medlemmer.
Ved nyt lokalmedlemsskabs oprettelse, fastsættes på årsbasis kontingentet af SPH bestyrelse.
Ved eksklusion af LM vurderer bestyrelsen, om en eventuelt hel eller delvis refusion af allerede indbetalt kontingent, kan komme på tale.

Indmeldelsen i praksis:
Ansøg om lokalmedlemskab ved at kontakte ved at bruge blanket.

PH Silkeborg modtager p.t. ikke flere lokalmedlemmer.