×
SILKEBORG AFDELING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
DM Vindere fra SilkeborgFor medlemmerINTERN
Logo

Prøvekåring og kåring

I PH er det den enkelte afdelingsbestyrelses ansvar og opgave at indstille en ekvipage til prøvekåring og kåring når denne anses for at være klar til at bestå. Hundeførere kan ikke selv tilmelde sig en prøvekåring, men evt. overfor bestyrelsen eller træner give udtryk for at man føler sig klar til en kåring, hvis man ikke på forhånd er blevet anbefalet at stille.

For at kunne indstilles til en kåring, skal ekvipagen have bestået en prøvekåring med tilfredsstillende resultat. Det forventes at der afholdes en realistisk prøvekåring, med de samme krav som ved en kåring. Prøvebestemmelser fremgår af "den grønne bog" - klik på nedenstående billede. 

Opnås der kun lige nok point til at bestå eller opstår der i øvrigt tvivl om ekvipagen vil kunne bestå en kåring, kan bestyrelsen beslutte, at en eller flere øvelser tages om inden for en rimelig tidshorisont. Dette for at udelukke at der på dagen var specielle forhold der påvirkede resultatet.

For at stille til en prøvekåring, skal bestyrelsen være overbevist om at niveauet er tilstrækkeligt højt i alle 10 kåringsøvelser, så ekvipagen ikke har væsentlige udfordringer i øvelserne. Sker evalueringen ikke gennem den daglige træning af fuld øvelse med ”dommer”, eller under interne konkurrencer, skal ekvipagen stille til en evaluering eller standpunktsprøve i den eller de øvelser, der hersker usikkerhed om. Selvtrænere skal stille i fuldt program evt. over nogle dage. Kan evt. gennemføres parallelt med den almindelige træning.

Ønske om indstilling til prøvekåring bør gives ca. 1-2 måneder før en eventuel prøvekåring, så der er tid til forberedelse både for hundefører og tilrettelægger. En prøvekåring gælder ikke evigt. Det bør tilrettelægges således at en kåring kan finde sted inden for ca. 4 uger efter en prøvekåring ellers skal der stilles til en ny prøvekåring.

Afhængig af antallet der indstilles til prøvekåring, kan prøvekåring og kåring evt. foregå i samarbejde med andre afdelinger, så kørsel til anden afdeling kan forekomme.

Dumper man til prøvekåringen, skal man igennem en evaluering af den øvelse man dumpede i, før man kan indstilles til en ny.
Kåringen foregår ved at kåringsmanden efter indstillingen fra bestyrelsen, fastsætter tid og sted.

Kåringsmanden medbringer egen figurant.

På kåringsdagen skal hundefører medbringe en kopi af stamtavle til kåringsmanden. Kåringsgebyrets størrelse oplyses til hundeførerne på dagen, idet gebyrets størrelse varierer, idet det er afhængigt af antal deltagere og kørte km for kåringsmand og - figurant. Bestås kåringen på dagen, refunderer Silkeborg PH kåringsgebyret.
Dumper en ekvipage til kåringen, skal denne igen stille til, og bestå en prøvekåring.