DANSK POLITIHUNDEFORENING NÆSTVED AFD.
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEOpvisningsholdFor medlemmerKennelerINTERN
Logo
NYHEDER & INFO

15/07 2024
Standpunktsprøve d. 03-08-2024 kl. 08:00 i klubhuset


26/06 2024
Næste klubmøde afholdes d. 21-8-2024 kl. 19 i klubhuset
Har du emner du ønsker drøftet, er du velkommen til at sende dem til mig. Det er selvfølgelig også muligt at tage emner op under eventuelt.
 


26/06 2024
PKV-lokalkonkurrence 10-11-8-24, Næstved
På sidste klubmøde var der interesse for en træningskonkurrence før udtagelseskonkurrencerne. Alle med hund i PKV-klassen er velkomne til at stille. Alt efter antallet af deltagere vil konkurrencen foregå over 1-2 dag. Koncept som til klubmesterskabet, hvor vi hjælper hinanden. Jeg mangler stadig at høre fra nogen af jer. Venligst svar snarest og senest 3/7 af hensyn til planlægning.
 


20/06 2024
Sjællandsmesterskab d. 15-09-2024 i Kalundborg.
Af hensyn til planlægning af eventuel lokalkonkurrence vil jeg gerne, senest 03-07-2024, vide hvorvidt I ønsker at deltage.26/05 2024

Tilmeldings datoer til lydigheds - Cup
1. del d. 19-06-2024       2. del d. 26-06-2024
3. del d. 31-07-2024
4. del d. 07-08-2024       5. del d. 14-08-2024

 


02/05 2024

Info for aktive hundeførere

Den hundefører fra Næstved som er bedst placeret, uanset placeringsnummeret, skal sende resultaterne til mig på  hsp@stofanet.dk, (eller ringe  til H/P, mit nummer står på telefonlisten, men kun hvis ikke man har adgang til Internettet) . Dette gælder ikke officele konkurrencer, oprykning el. udtagelser, der henter jeg det selv på nettet.

Dog skal I stadigvæk sende navne på de Dommere og Figuranter fra Næstved som har været med, hvad de har dømt eller figureret i, navn på tilrettelægger el. konkurrenceleder. Jacob Kværnø skal bruge det til vores Dommer og Figurant kartotek, jeg vil så videresende oplysningerne til  Jacob Kværnø .

Hvis det er lokal afholdt konkurrence så er det tilrettelægger/konkurrenceleder der skal sende det hele til mig , ikke HF.


 
23/01 2024
14/01 2024
0rienteringsløb i Herlufsholm skoven med udgangspunkt fra Slagelsevej følgende tirsdage i 2024:
 

Tirsdag d. 13-08-2024
Tirsdag d. 27-08-2024

 
Der vil være løbere i skoven i tidsrummet kl. 17.00 – 20.00.
 
 


06/08 2023

Unghundeklassen  

Øvelse: 1.

Fri ved fod

Point: 10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på plads foran dommeren, uden line.
HF melder "klar, nikkertil dommeren.
Dommeren begynder at dirigere med HF.
Dommeren siger ja tak.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 2.

Apportering

Point:  10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på plads, uden line.
HF melder "nikker" til dommeren.
Dommeren giver apport bukken til HF.
HF må give en  kommando til H inden klarmelding til dommeren.
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok").
HF kaster apport bukken mindst 10 meter ud.
HF ser igen på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok") ca.5 sek. efter apporten ligger stille.
HF kommanderer "apport. Hunden apporterer apport bukken.
HF kan vælge at lade H aflevere apporten ved HF venstre side.
Dommeren giver tegn (nikker "ok") ca.5 sek. efter H er kommet på plads.
HF kommanderer "slip" og tager apport bukken fra hunden. Dommeren siger "ja tak".
Øvelsen er slut. El. siddende tæt foran HF, hvis HF vælger den løsning må der gives en plads kommando efter apport aflevering, Dommeren giver tegn (nikker "ok") ca.5 sek. efter H har sat sig, HF kommanderer "slip" og tager apport bukken fra hunden.
HF ser på dommeren, når hunden igen sidder på plads. Dommeren siger "ja tak".
Øvelsen er slut.

Øvelse: 3.

Halsgivning

Point:  10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på plads uden line, HF melder "klar, nikker
til dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok").
HF kommanderer "giv hals".
Dommeren siger "ja tak" efter 10 glam.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 4.

Spring

Point:  10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på plads foran spring brættet, uden line, det er i alle klasser 1,5 M.
HF melder "klar, nikker" til dommeren.
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok").
HF kommanderer "fremad springog løber frem og står stille lige
så snart HF og hund er på højde med hinanden og hunden sætter sig
på plads.
Dommeren siger "ja tak".
Øvelsen er slut.

Øvelse: 5.

Afdækning tid: 2 min.

Point:  10 + 10/10

HF stiller sig med hunden på det sted som dommeren anviser, uden line.
HF melder "klar, nikker" til dommeren.
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok").
HF kommanderer "dæk".
HF ser på dommeren.
Dommeren giver tegn (nikker "ok").
Hvis  dommeren ikke giver dig lov til at gå så er det fordi din H ikke ligger dæk, Dommer kan ikke sende dig afsted hvis H ikke dækker, du må ikke se på din H ,  men i den situation ville jeg  bare sige dæk igen indtil du får lov til at gå, for det sker ikke før hund dækker.

HF går i skjul, anvist af dommeren. Hunden skal være afdækket i 2 min.
Dommer/tidtager giver tegn (nikker "ok") til at HF kan kalde på hunden.
HF fløjter/kalder på hunden.
Hunden løber hen til HF.
Dommeren siger "ja tak"
Øvelsen er slut.

Øvelse: 6.

Fri ved cykel

Point:  10 + 10/10

Dommeren giver HF cyklen og fortæller HF om køreretning/vendested.
HF stiller sig med hunden på plads ved siden af cyklen, uden line.
HF melder "klar, nikker" til dommeren.
HF står på cyklen og hunden løber om på højre side af cyklen.
Der cykles, vendes og standses.
Hunden går på plads.
HF ser på dommeren.
Dommeren siger "ja tak".
Øvelsen er slut.

Øvelse: 7.

Gerningssted tid: 10 min.

Point:  25 + 10/10

Feltet der søges i er 10 x 10 meter, der er 4 genstande i feltet,
og feltet er maksimalt 1 time gammelt.
HF ankommer med hunden i line får hunden på plads ca. 2 m fra felt,
HF tager hundens line af og melder "klar, nikkertil dommeren.
Dommeren siger "værsgo el. nikker ".
HF sætter hunden i gang med at søge.
Påviser/taber eller bytter hunden en genstand, må HF betræde feltet
og sikre sig genstanden, efter at have adviseret dommeren herom, HF
skal fortælle hvad det er for en genstand hunden har fundet så
dommeren er sikker på det er de rigtige fire genstande der er fundet
når han siger ”ja tak”.
Besørger hunden i feltet, skal HF forsøge at kalde den ud af feltet.
Dommeren siger "ja takefter at alle genstande er fundet.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 8.

Sporsøg tid: 15 min.

Point:  25 + 10/10

Sporet der skal opsøges ved 2 pinde hvor der er 20 m. imellem er  300 meter langt,
der er 2 genstande på sporet og sporet er maksimalt 1 time gammelt.
HF ankommer med hunden i line, samt har sporline og evt. sporsele
med.
HF tager hundens line af og sætter sporline på inden HF melder
"klar, nikker" til dommeren.
Dommeren siger "værsgo el. nikker").
HF sætter hunden i gang med at søge sporet.
HF må bede dommeren om en tilrettevisning, hvis hunden ikke går i
gang med at søge sporet, men det vil være klogere at prøve at presse
sin hund lidt frem foran pindene, inden man beder om en tilrettevisning,
da hunden mange gange så vil få fat i sporet, gør den ikke det så kan man
bede om tilrettevisningen.
Fundne genstande markeres ved håndsoprækning.
Sporet fortsættes, indtil dommeren siger "ja tak".
Øvelsen er slut.

Øvelse: 9.

Rundering tid: 20 min.

Point:  30 + 10/10

HF ankommer med hunden i line.
Dommeren fortæller om banens begrænsninger (højre, eller venstre,
eller midtbegrænsning og baglinie).
HF må gerne skridte  baglinien af med hunden i line for at sikre sig
at han har tjek på bredden af stykket som er 75 m., før øvelsens start.
HF tager hundens line af og melder "klar, nikker" til dommeren.
Dommeren siger "værsgo el. nikker".
HF sætter hunden i gang.
HF gør dommeren opmærksom på, at hunden har fundet noget.
Dommeren giver tegn til at HF må løbe ud til hunden.
Derefter løber HF ud til hunden. Hunden har fundet en figurant.
HF får hunden i ro, eventuelt på plads, dækket af, mens figuranten
visiteres. Figuranten føres til dommeren, med hunden i line.
Dommeren overtager figuranten på opfordring fra HF.
HF vender tilbage til det sted figuranten blev fundet, og sætter hunden
til at søge gerningssted.
HF siger til Dommeren jeg går tilbage og forsætter derfra hvor jeg stod
da min hund gav hals, runderingen fortsættes.
Hunden har fundet en genstand.
HF må ikke flytte genst. uden tilladelse fra dommeren, kan bede om at
få flyttet genstanden, mens hunden sættes til at søge på findestedet.
HF siger til Dommeren jeg går tilbage og forsætter derfra hvor jeg stod
da min hund gav hals, runderingen fortsættes.
Runderingen fortsættes, indtil dommeren siger "ja tak".
Øvelsen er slut.

Øvelse: 10.

Anholdelsesopgave tid: 4 min.

Point:  10 + 10/10

HF ankommer med hunden i line og melder "klar, nikker" til
dommeren.
Dommeren siger "værsgo el. nikker".
HF går patrulje ad aftalt sti. Figuranten kommer frem fra et skjul.
HF anråber figuranten "Halløj De der - stop eller jeg slipper min hund".
Hunden løses fra sin line, Figuranten må først flygte når hunden er sluppet.
Hunden standser figuranten ved bid i ærmet.
Figuranten råber "av-av" indtil HF når frem til figuranten.
HF kommander "slip" til hunden, og "plads", når hunden har sluppet ærmet.
Hunden afdækkes eventuelt, mens figuranten visiteres.
Dommeren står nu dér, hvor figuranten forsvandt ind i skoven.
Figuranten indtransporteres under HF´s kommando, med hunden i line.
Dommeren overtager figuranten på HF´s anmodning.
Øvelsen er slut.

Øvelse: 11.

Frygtløshed for slag

Point:  19 + 10/10

HF ankommer med hunden i line og melder "klar el. nikker" til dommeren.
Dommeren siger "værsgo el. nikker".
HF går patrulje i aftalt retning, Figuranten kommer frem fra et skjul.
HF anråber figuranten "Halløj De der - stop eller jeg slipper min hund".
Hunden løses fra sin line. Figuranten flygter - vender om og løber mod
hunden - og tildeler to slag med en stok, når hunden har bidt sig fast i ærmet.
Gælder fra 01-01-2012
Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra dommeren, før føreren må løbe frem til sin hund.
Dommeren skal straks efter  H. har modtaget stokkeslagene og figuranten er gået i passiv give tegn til føreren om at løbe frem til H.
Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.
El. hvis hund slipper når fig. bliver passiv, HF. tager stokken,  hunden skal bevogte foran fig. mens HF. tager stokken, HF. træder derefter et skridt  tilbage og kalder hunden på plads. Derefter indtransport
Figuranten indtransporteres til dommeren under kommando af HF,
idet HF går  5 meter bag figuranten under indtransporten, man skal
tilbage i den retning man kom fra, men det ved fig. så man skal bare sige fremad gå.
Figuranten flygter og eftersættes straks af hunden - uden nogen
kommando fra HF.
HF standser et skridt fra figuranten og kommanderer "slip"  og "plads
når hunden har sluppet ærmet.
Øvelsen er slut når dommeren siger sæt line på hunden og "ja tak".

Øvelse 12 - Afståelse af stop

Point: 10
Appel: 10/10
Kommando: ”Stop manden” - ”På Plads”.

Kun de i programmet anførte kommandoer må anvendes. Ønsker føreren af tjenstlige eller andre årsager at anvende en anden kommando end den tilladte, meddeles dette forud til dommerne.

Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen.

Føreren skal med sin hund anholde en figurant, der iført synligt beskyttelsesærme bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er ikke bevæbnet.

UDFØRELSE

Øvelsen udføres i umiddelbar forlængelse af øvelse 11 og på samme sted. Der anvendes samme figurant og dommere.

Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter figuranten. Hunden skal i starten være i line. Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet som ved lineføring. Føreren skal straks efter anråbet standse op.

Når hunden er 50 meter fra figuranten, stopper denne op med front mod hunden og forholder sig passiv, uden at tage øjenkontakt med hunden og med armene samlet foran kroppen.

Hunden skal herefter afstå fra stop og overgå direkte til bevogtning.

Dommeren skal, straks efter hunden er gået i bevogtning, give tegn til føreren om at løbe frem. Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.

Når føreren kommer frem til hunden, der bevogter figuranten, stiller føreren sig i et skridts afstand og får med kommandoen ”på plads” sin hund til at gå på plads. Herefter beordrer dommerne føreren at lægge line på hunden. Når dette er sket, er øvelsen afsluttet.

Kåringsklassen

Point:  øv. 9. 15+20/10

 Point: øv. 10. 15+20/10

Øvelse 9. stop af stok bevæbnet fig.
Ved begge stop må HF ikke løbe frem til H. og Fig. før der gives lov af dommeren.  Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra dommeren, før føreren må løbe frem til sin hund.  Dommeren skal straks efter at  figuranten har tildelt hunden de 2 stokkeslag og gået i passiv give tegn til føreren om at løbe frem.  Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder. HF afvæbner figuranten og træder et skridt tilbage. HF kommanderer "slip" og "plads" når hunden har sluppet ærmet.
El. hvis hund slipper når fig. bliver passiv, HF afvæbner figuranten og træder et skridt tilbage, HF kommanderer  "plads" .
Kåringsmand siger sæt line på hunden, og derefter ja tak.
Øvelse 10. stop af pistol bevæbnet fig.  Føreren skal straks efter efter skud standse op og gå ned i knæ, når hunden har bidt sig fast i figurantens beskyttede arm skal HF råbe drop pistolen og derefter løbe frem til hunden. HF afvæbner figuranten og træder et skridt tilbage. HF kommanderer "slip" og "plads" når hunden har sluppet ærmet. El. hvis hund slipper når fig. bliver passiv, HF afvæbner figuranten og træder et skridt tilbage, HF kommanderer  "plads" .Kåringsmand siger sæt line på hunden, og derefter ja tak .

Udarbejdet af Web-master Hanne Teilmann Pedersen
15/01 2023

Vindere af tidligere Lydigheds-Cup’er: Siden 1999
2023: Tina Kværnø, Schøns Miro

2022: Lisbeth t. Dahl, Hajens Makrel

2021: Corona ingen Cup
2020: Corona ingen Cup

2019: Lisbeth t. Dahl, Hajens Makrel

2018: Karin Ernst, Daneskjold Fonda
2017: Karin Ernst, Daneskjold Fonda

2016: Hanne t. Pedersen, Schæfer Gucci

2015: Bodil Hansen, Schæfer Power Enja

2014: Lisbeth Dahl, Disagers Lexi
2013: Lisbeth Dahl, Disagers Lexi
2012: Lisbeth Dahl, Disagers Lexi

2011: Tina Hansen, Vesterlyng´s Mads
2010: Tina Hansen, Vesterlyng´s Mads
2009: Tina Hansen, Vesterlyng´s Mads

2008: Jesper K. Hansen, Slagterens Harley

2007: Bodil Hansen, Alcea Dixie

2006: Jytte Andersen, Degn Kelly
2005: Jytte Andersen, Degn Kelly
2004: Jytte Andersen, Degn Kelly

 2003: Gitte Ravn Greve, Yamuk Barcho 

2002: Anette Johansen, Regnbuen Falko
2001: Anette Johansen, Regnbuen Falko

2000: Jan W. Andersen, Yamuk Rico
1999: Jan W. Andersen, Yamuk Rico

I tilfælde med pointlighed er det det laveste fradrag i øv. 1 der giver bedste placering.
I tilfælde hvor der også her er lighed, er det øv. 2 der er afgørende, herefter øv. 3 o.s.v.
Hvis der herefter stadig er lighed, er det flest bedste placeringer i de individuelle konkurrencer  der bliver afgørende.1
2