OMRÅDE 6
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDERESULTATERKONTAKTERREFERATERLOKALAFDELINGERGALLERIVedtægter
AKTIVITETSKALENDER

Indkaldelse til ordinært områdemøde den 21. marts 2024 kl. 19.00
Mødet afholdes
Taastrup Medborgerhus
Lille sal
2630 Taastrup

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Områdelederens beretning
4. Valg:
a. Områdeleder (fungerende) – Christian Duurloo villig til valg
b. Områderevisor- Karin Hansen genopstiller
c. Områdesuppleant – Her foreslår områdeledelsen Peter Svane
5. Evt.
 


Afholdes af Birkerød PH


Afholdes i Skovbo PH


Afholdes i Frederiksværk Gribskov Ph