×
KØBENHAVN
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEAktivitetskalenderKlubtøjINTERN
Logo

At træne i PH København afleder ofte en masse praktiske spørgsmål, som vi har forsøgt at besvare her på siden.

Generelt.
Dansk Politihundeforenings Københavnsafdeling er en social konkurrence-forening, der blev stiftet i 1911.
Dansk Politihundeforening adskiller sig fra andre hundeforeninger/klubber, ved at vi er tæt knyttet til politiet og organisatorisk hænger under rigspolitiet.

Der optages både politihundeførere (Sektion 1) og civile hundeførere (Sektion 2) som medlemmer. Selv om de fleste medlemmer i dag er civile medlemmer, så er vores program, konkurrencer og det vi træner med hundene, forankret i praktisk politihundearbejde. Det betyder at vores hunde kan komme ud for lidt af hvert og skal kunne magte dette.

Vi tilbyder træning af hunde og hundeførere i vores program. Træningen foregår på niveauer der er tilpasset hundens udvikling og talent.
Som medlem af PH København forventer vi at vores medlemmer udviser respekt for andre medlemmer og påtager sig et medansvar overfor afdelingens drift og foreningens omdømme.

At træne sig selv og sin hund frem til en kåring og efterfølgende deltage i foreningens konkurrencer, kræver en engageret indsats og man skal have i tankerne, at man skal igennem et forløb der kan sidestilles med politiets godkendelsesprøve for deres nye gruppe 3 hunde.
Det kræver et solidt positivt samarbejde mellem hund og hundefører, for at det skal lykkes.

Træningsfilosofi:
Vi træner efter en træningsfilosofi, der er baseret på positiv forstærket indlæring og på at hund og fører sammen udvikler et positivt samarbejde. Afstraffelse af hunde eller anden truende adfærd over for hunden under indlæring, kan medføre bortvisning.

Træningsstruktur:
Vi er som udgangspunkt en konkurrence forening, så vores primære mål er, at få kåret vores hunde som civile politihunde og tilbyde aktive tjenestehunde et konkurrence miljø. Vi har desuden en række medlemmer der elsker vores program og vores sociale samvær, men som af den ene eller anden grund ikke har konkurrence som 1. prioritet. Derfor har vi i vores afdeling en tostrenget træningsstruktur. Se en afbildning af vores struktur her.

Hvem kan træne hos os:

Bemærk, vi på ingen måde accepterer brug af pighalsbånd, strøm eller stramme låste kæder, der vil påføre hunden smerte/ubehag under træningen. Det vil medføre en advarsel og ved gentagelse medføre bortvisning og evt. eksklusion fra Dansk Politihundeforening, hvis det ses eller på anden måde kan sammenkædes med træning i vores afdeling.

Medlemskab af Dansk Politihundeforening København
Alle kan i princippet anmode om medlemskab af Dansk Politihundeforening.
Endeligt medlemskab kan som regel først godkendes efter deltagelse på vores hvalpehold eller efter en 3 måneders prøveperiode.

Medlemmer fra andre afdelinger kan anmode om overflytning efter en godkendelse i bestyrelsen.

Som aktivt medlem af vores afdeling, forventer vi at du er lige så villig til at "yde" som "nyde". Alle opgaver i afdelingen løses af frivillige kræfter, så vi ser gerne at alle medlemmer er villige til efter evne, at bidrage til afdelingens virke.

Som ”aktivt medlem” af PH København har man mulighed for at træne vores program, træne uden for holdtiderne samt deltage i både interne og officielle konkurrencer og deltage i det sociale liv der også er vigtigt i vores afdeling, bl.a. med fælles morgenmad og spisning når dette bliver tilrettelagt.
Hovedforeningen udsender hver måned et medlemsblad, hvoraf hver 3. er et fysisk blad de andre 2 er PDF versioner. Som medlem får man et login til den lukkede del af vores hjemmeside. Her kan du finde referater fra bestyrelsesmøder, tilmelding til aktiviteter og konkurrencer, samt informationer som kun vedrører klubbens medlemmer.

NB! - Hovedforeningen kan evt. kræve kopi af straffeattest.

Kontingent
Kontingentet gælder for kalenderåret. Kontingent indbetalt efter 1. november gælder for efterfølgende kalenderår.

Anmodning om indmeldelse online, klik her...

Træningsgebyrer:

Særlige forhold for bestyrelsesmedlemmer og trænere:

Betalinger til klubben:
Bankkonto: Regnr.:1551
Konto: 4017250
Husk angivelse af navn og hvad betalingen vedrører.

Nøgle og klubhus:
Aktive medlemmer på vores hold, der også ønsker at træne udenfor vores normale træningstider, kan få mulighed for at få udleveret nøgle til klubhuset. For nye medlemmer gælder, at vi lige skal lære hinanden at kende gennem en sæson.

Der betales 100 kr. i depositum ved udlevering af nøgle. Ved aflevering returneres 50,- kr.
Har du nøgle til huset er du medansvarlig for at det efterlades i pæn stand og fra tid til anden er med til at holde det rent og pænt.

Træningsfaciliteter:
Vores aktive medlemmer har fri adgang til træning på vores træningsplads på tirsdage, torsdage, søndage samt hver anden fredag (lige uger), når der ikke er holdtræning eller planlagte arrangementer. Når der er hold kan du evt. aftale med holdet at du benytter et stykke af banen.
I vores materiale rum kan du finde udstyr til træning på banen, som f.eks. cykel, bideærmer, genstande, feltflag m.m.. HUSK at lægge det tilbage når du er færdig.

VIGTIGT!! - De øvrige dage, mandag, onsdag og lørdag, hvor Kreds 3 råder over banen, kan man godt benytte banen, såfremt der ikke er medlemmer fra Kreds 3 til stede. Kommer der et medlem fra Kreds 3, skal du straks forlade banen.

Eksterne træningsfaciliteter:
Afdelingen har desuden aftaler om benyttelse af en række andre lokaliteter til spor, skov rundering og anden træning.
Bemærk! Disse arealer IKKE er til fri afbenyttelse for medlemmer, men må kun benyttes ved planlagt organiseret træning med en ansvarlig instruktør, eller efter speciel aftale for vores kårede konkurrence hunde.

Træningskultur på åbne dage:
Start med at gå ind uden hund og hils på eventuelle andre medlemmer. Vis altid hensyn til andres behov for udnyttelse af faciliteterne.

Vi forventer at... :

NB! -
For at blive indstillet til kåring i Dansk Politihundeforening, skal ekvipagen bestå en prøvekåring med tilfredsstillende resultat. Det er afdelingens ledelse der bedømmer, hvornår en ekvipage er klar til en prøvekåring.
Hunde der ikke går på hold, skal stille til en evaluering i alle øvelser før ekvipagen kan indstilles til prøvekåring.
Læs mere om prøvekåring og kåring her...

 

Officielle konkurrencer.
I PH afholdes der en række konkurrencer året rundt efter et fast skema.
• Første søndag i april afholdes Unghunde 1 – Oprykning for Unghunde
• Marts/April afholdes områdemesterskaber for vores område over flere weekender.
• Maj måned afholdes der oprykningskonkurrencer i Patrulje- og Kriminalklassen
• August afholdes der udtagelseskonkurrencer i Patrulje-, Kriminal- og Vinderklassen til DM
• I starten af september er der sjællandsmesterskaber for Unghunde.
• I slutningen af september afholdes der DM
• Første søndag i november afholdes der Unghunde 2 – Oprykning for Unghunde
I PH kan man ikke tilmelde sig direkte til den arrangerende afdeling.
Tilmelding til officielle konkurrencer foregår ved at man tilmelder sig til egen afdeling, inden de fastsatte frister og indbetaler tilmeldingsgebyret til afdelings bankkonto. Herefter tilmelder afdelingen deltagere, dommere og figuranter til områdelederen, der samler alle tilmeldinger og sender dem til den arrangerende afdeling.

Interne konkurrencer
Vores afdeling afholder i løbet af året en række interne konkurrencer.
• Påske/ Venskabsdyst mod Birkerød. Konkurrence for ukårede hunde med deltagelse af ca. 4-5 hunde pr. afdeling. Der dystes både om bedste afdeling og bedste ekvipage. Hovedpræmien er ”Fadet”, som vinderholdet får stående i afdelingen det næste år.
• Lydigheds Cup (4 dele) . Løbende konkurrence 2 i foråret og 2 i efteråret. Konkurrence for alle medlemmer.
• PH KBH Cup. (2 dele) En i foråret og en i efteråret. En konkurrence der er et tillæg til Lydigheds Cup’en i de andre øvelser.
Vinderne af Vores interne konkurrencer hædres ved sommer-/pokalfesten i juni måned.

Luftning:
Husk ALTID at samle op efter din hund uanset hvor du er.
Der er opstillet skraldespande ved klubhuset. Sørg altid for at din hund er luftet inden du træner. Luftning af hunde før og efter træning, kan foregå på græsarealet på langs af flyveklubbens landings-bane eller vejene lige omkring denne, samt langs vejen ned til Kildedal Event (NB - vejen er en del af Kildedal Event). Al luftning af hunde på Kildedal Event er forbudt.

Fælles spisning.
Når der ellers er træning hen over generelle spisetider, arrangerer medlemmer af og til fælles spisning til en billig penge, ligesom vi har en gasgrill der kan benyttes efter behov.

Drikkevarer:
Der er på træningsdage fri adgang til kaffe og the. Du kan købe sodavand, vand og øl i vores automat.

Vand:
Da klubben ikke har adgang til rindende vand, skal man enten selv huske at have frisk vand med til sin hund, eller man kan benytte den vandhane der er placeret til højre for Schæferhundeklubbens klubhus på P-pladsen. (lukket om vinteren)

Toiletforhold:
Der er to toiletter i klubhuset. Bemærk dog at der benyttes regnvand til både toiletskyl og i håndvask. Så dette må ikke drikkes!

”Flyveklubben”:
Det sker ofte at flyveklubben Albatros overflyver vores træningsbane – dette sker i forbindelse med starter og landinger. Vær agtpågivenhed når du færdes på vejstykket lige før afdelingen, her er sportsflyene meget tæt på jorden og dette kan give anledning til sammenstød. Ved luftning langs flyveklubbens landingsbane, skal du have fuld kontrol over hunden eller have den i line, så fly under landing ikke må undvige/afbryde pga. en løs hund tæt på landingsbanen.
På træningspladsen skal du som ny være opmærksom på din hunds reaktion, når flyene overflyver pladsen.

Hjemmeside:
På vores hjemmeside finder du aktuel information om træning m.m. og har desuden et lukket område for medlemmer hvor du kan finde aktuelle nyheder/info specielt for medlemmer, referater fra bestyrelsesmøder og en medlemsoversigt. Hjemmeside: http://phkbh.dk - Har du ikke et login til hjemmesiden, så kontakt webmaster@phkbh.dk.

Facebook:
Vi har to facebooksider.
Den ene er vores officielle ansigt udadtil. Gruppen er åben for alle der har interesse i vores afdeling. Nye medlemmer i gruppen skal dog først godkendes ligesom alle indlæg også skal godkendes. Her skriver vi om aktiviteter og andre informationer der relaterer sig til vores aktiviteter. https://www.facebook.com/groups/phkbh/
Den anden er en lukket gruppe forbeholdt vores aktive medlemmer. Her kan der annonceres samtræning og andre relevante informationer til/fra/mellem medlemmer. https://www.facebook.com/groups/1444518869184728/

Anden nyttig information:
Hovedforeningens hjemmeside med download af foreningens vedtægter, program, m.m.
https://www.danskpolitihundeforening.dk/side/24/DOKUMENTER