×
HERNING POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
Fra de gamle gemmerINTERN
Logo

Holdopdelingen i Herning Politihundeforeninghng

Man starter med sin hvalp på hvalpeholdet.
Efter kursus er gennemført, har man 2 muligheder.
Man kan vælge at fortsætte på hold A, hvis man ønsker at forsætte i klubben, menmåske ikke lige er klar til
at fortsætte i konkurrenceprogrammet.

eller

Man kan vælge hold B. Det er en forudsætning, at man vil konkurrenceprogrammet. Der er også krav om en
dedikeret hundetræning.
Man rykker videre til hold C efter en bestået B-prøve. Disse bestræber klubben sig på at afholde 2 af årligt.

På Hold C er det også en forudsætning, at man fortsætter i konkurrenceprogrammet og bruger tid
hjemme på træning.
Man rykker videre til hold D efter bestået C-prøve. Igen bestræber klubben sig på at afholde to af disse årligt.

På Hold D arbdejdes der målrettet på, at din hund skal kåres. Prøvekåringer og kåringer afholdes efter behov i
samarbejde mellem hundeføreren, instruktøren og formanden.
Efter man er kåret, er man automatisk på hold E. Her trænes til de konkurrencer, som hundeførerne skal til
gennem året.

Består man en prøve/kåring, skal man rykke op til næste hold. Ønsker man ikke det, er mulighederne
at selv træne eller hold af. Man kan ikke blive på et hold og optage pladsen og bruge instruktørens tid.
(man kan altid henvende sig uden for holdenes træningstid)

Selvtrænere henvender sig til instruktøren på hold D, når de er klar til en prøvekåring, så vil der blive startet
et samarbejde for en prøvekåring.
Formanden kan altid placere nye hundeførere på holdene efter kvalifikationer. Instruktørerne kan altid flytte
en hundefører til et mere passende hold.
Det er instruktørerne, der bestemmer,hvilket hold hundeførerne skal gå på. Derfor kan der forekomme op-
og nedrykninger uden prøver i løbet af året.
Spordage og skovtræning i weekenden er for alle uanset hold. Alle kan møde op og man træner sammen
efter niveau. Her er det altså uden betydning, hvilket hold man til dagligt træner på. Vi hjælper alle hinanden.

Har et hold skov eller sporareal en hverdag, kan alle spørge om et område til selvtræning, hvis det kan lade
sig gøre, kan man få det.
Herning PH. ønsker, at så mange som muligt får kåret deres hunde.