×
HERNING POLITIHUNDEFORENING
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
Fra de gamle gemmerINTERN
Logo

Regelsæt for vores arealer

Når vi med megen besvær finder gode arealer, er det vigtigt, at vi passer godt på dem og viser hensyn til naturen og de vilde dyr, der er i den. 
Derfor er det vigtigt, at man respekterer de regler, som er udstukket af klubben og lodsejeren. Disse regler kan variere fra sted til sted, mens nogle regler gælder alle steder.

  1. Man læser dette regelsæt
  2. Man opfører sig med fornuft på arealerne
  3. Man rydder op efter sig. Det vil sige, at man tager sit affald med sig hjem: papir, cigaretskod, flasker, dåser, plastivkrus og hvad vi ellers medbringer af ting til det hyggelige samvær.
  4. Finder man affald på arealerne, så samler man det op. Også selv om det ikke er os, der har efterladt det. Drejer det sig om større mængder eller ting, kontakter man bestyrelsen, som så kontakter lodsejeren, som kan vælge at politianmelde.
  5. Man kører kun de steder, det er tilladt.
  6. Man træner kun på steder, man er sikker på, man må være.
  7. Træner man på arealer, som enten instruktøren eller én af hundeførerne har adgang til, spørger man, om der er andre regler, man skal forholde sig til. Disse regler overholder man.
  8. Hvis uheldet er ude og man laver en fejl, det kan være at påkøre ting, være i tvivl, om man har trænet på de arealer, vi har eller glemmer ting på arealerne, kontakter man straks en fra bestyrelsen og fortæller, hvad der er sket. Bestyrelsen vil så forsøge at gøre det godt igen.
Overholder vi disse regler, er vi sikre på, at vi er velkomne de fleste steder. Det er vigtigt at værne om de arealer, vi har, da de er grundlaget for en vellykket træning og gode resultater på konkurrenceplan.