×
MORS
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEDOKUMENTERGALLERIINTERN
Logo
Dansk Politihundeforening
Blev stiftet i 1909. Foreningen er indelt i 7 områder og 52 lokalforeninger hvor lokalforeningerne er jævnt fordelt over hele landet.
Der er ca. 2.000 medlemmer i Dansk Politihundeforening, hvoraf flere er i Sektion I (Polititjenestemænd med hunde) og sektion II ( civile og polititjenestemænd med civile hunde). Herudover har foreningen også passive medlemmer.

Dansk Politihundeforening Mors Afd.
PH Mors er en forening under Dansk Politihundeforening. Dansk Politihundeforening Mors afd. blev stiftet i marts 2013.
Mors PH hører til i grusgraven i Bjerby, hvor vi træner to gange ugentlig.
Medlemmer sørger for at hjælpe hinanden i træningen, så der er glade hunde og mennesker.

Foreningens Formål:
Hold

Hvalpehold
Kåringshold
___________

Kåringsklassen
Unghundeklassen
Konkurrenceklasser:
Patrulje klassen
Kriminal klassen
Vinder klassen