×
MIDDELFART
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
Logo
Formandsmøde i OPH d. 29.11.22.
Afbud fra Inge BPH  og Nethe SPH.

Punkt 1 : Godkendelse af referat fra sidste møde.
Punkt 2 : Orientering fra områdelederen : Flemming fortæller om de forskellige udtagelser
                til DM, hvor Klaus fra OPH blev nr. 2 i kriminalklassen. Der har været sek.møder 
                med ny formand Jan Skov, samt instruktørkursus på hundeskolen. Unghundekon.
                i NPH i efteråret blev der opnået flotte resultater. Oplæg til oprykningkon. laves af
                Villy og Inge A. Ditte SPH er til dommerkursus i alle klasser i Sønderborg. S.R.H.
                 OPH spørger ind til hvilke kriterier der udvælges aspiranter til område instruktør
                kursus, Flemming svarer på dette. 
Punkt 3 :   Kassererens beretning : Poul orienterer om at der indtil nu er indtægter på 16.200,-
                 medlemstal på 166, omkostninger på ca.11.700,- forventet overskud i 2022 på 4.200,-
                 Kassebeholdning forventet på 95.500,-
Punkt 4 :   Konkurrence / kåringsmand : Villy fortæller at der i efteråret blev 3 nye hunde i 
                 patruljeklassen til unghundekon. i NPH. Han oplyser om at der kun har været 10
                 aktive hunde  til officielle konkurrencer.
Punkt 5 :   sek. 1 : Niels J. Hansen oplyser om at  Politiets hundeafd. har fået nye lokaler  på
                  Thulevej hvor de er ca. 40 mand ialt.
Punkt 6 :   Redaktørens beretning : Ditte orienterer om at der er lagt information på Facebook 
                  fra redaktøren med deadlines. Nete ønsker stadigvæk at der bliver indsendt billeder
                  fra konkurrencer og evt. tekst fra disse.
Punkt 7 :    Arbejds Udvalgs formand : Frank FPH oplyser at der har været afholdt bidetræning 
                  med stor succes, sporkursus har der ikke været afholdt endnu og der er planer om
                  kursus i rundering
Punkt 8 :    Eventuelt: Lasse MPH oplyser om at de forskellige afd. i DPH skal have nye
                  hjemmesider, men til første møde kom der ikke så mange som der var tilmeldt.
                  Flemming mener at Område 4 skal stille dommere og figuranter når vores HF.
                  stiller i andre områder til konkurrencer.
                  
                  Unghundekon. : FPH d. 19.3.23
                  FM:                  : FPH  d. 16.4.23
                  Opryk. PK.       : MPH d. 30.4.23
                  Opryk. Krim.    : MPH d. 29.4.23
                   UDT. Krim.      : OPH d. 26.8.23
                   UDT. Vind.       :         d. 27.8.23
                   UDT. Patrul.     : SPH d. 3.9.23
                   Unghundekon. : NPH d. 29.10.23
                   Dom. møde      : OPH d. 28.1.23
                   Formandsmød. : OPH d. 17.1.23  kl. 19.00
                   Generalfo.Om.4 : OPH d. 28.2.23 kl. 19.00
                   Formandsmød.  : OPH d. 16.5.23 kl. 19.00
                   Formandsmød.  : OPH d. 28.11.23 Kl.19.00

God Jul og godt Nytår til alle.
Referent  : Helge Bachmann.