×
MIDDELFART
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
Logo
Referat fra områdemøde den 17.10. 2023

Afbud fra: Ditte SPH, Frank FPH og Niels Jørn Hansen
Udeblivelse af: Inge BPH og Nete SPH

Helge starter mødet med at bede om ordet, han ønsker ikke være referent mere.
Annemarie overtager denne rolle.
 
  1. Godkendelse af referat fra sidste møde 29/11-22
S.R.H. OPH kan ikke godkende dette og beder om uddybning af følgende indskrevet i referatet.
S.R.H. OPH spørger ind til hvilke kriterier der udvælges aspiranter til område instruktør
             kursus, Flemming svarer på dette.  Det er i sidste ende en beslutning der udelukkende tages af områdelederen og han har i denne sag vurderet at de tilmeldte fra OPH ikke levede op til de ønskede kriterier.
 
  1. General orientering fra områdelederen
Der er dommervedligeholdelseskursus med startdato den 28/1
Der er gang i dommeruddannelse
  1. Man skal være uddannet figurant og have deltaget som hundefører i 3 officielle konkurrencer i patruljeklasse og op. Og været medlem 2år
  2. Man skal have deltaget som hunde fører i 3 unghunde konkurrence, samt været figurant i øvelse 7-8-9 i patruljeklasse og op, og været medlem i 2 år

              Der er indkøbt PC og overhead til brug til kurser og lignende

              Problemløsning af evt. konflikter i lokalforeningerne Er dette ikke muligt, kontaktes områdeformanden, som så overtager.
Hvis konflikten omhandler områdeformanden, kontaktes Helge Bachmann eller Poul Winther.
Evt. konflikter må IKKE komme direkte fra lokalforeningerne til hovedbestyrelsen

 
  1. Kassereren orienterer om regnskab.
 
  1. Konkurrenceudvalg og kåringsmand
Der blev fordelt overdommere og tilrettelæggere til årets konkurrencer
  1. Orientering fra områdeleder sek. 1
  1. Orientering fra områderedaktør
  1. Orientering fra arbejdsudvalgsformand
  1. Evt.
HUSK Generalforsamling i området tirsdag den 28. februar kl. 19.00