KØBENHAVN
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEAktivitetskalenderKlubtøjINTERN
NYHEDER & INFO

15/02 2024
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 29. februar kl. 19.00

I klubhuset, Kildedalsvej 5

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 
 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  (ved godkendelse meddeles decharge).
 4. Fastsættelse af kontingent (for 2025)
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
  1. Valg af formand for 2 år.  Klaus Buddig genopstiller
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
   -
   Sune Christensen genopstiller ikke, bestyrelsen peger på Henrik Lund-Pedersen
  3. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
   Bestyrelsen opfordrer nyere medlemmer til at stille. (suppleanter kan deltage på møderne)
  4. Valg af revisor for 2 år.
   Bestyrelsen foreslår Torben Hansen
  5. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
 7. Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har: Personligt fremmødte ”aktive medlemmer” af afdelingen, der var registret som medlem på indkaldelsestidspunktet og på forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent for 2024.

Forslag til punkt 5. der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 8. februar kl. 19. – E-mail: formand@phkbh.dk

Smørrebrød. Afdelingen byder som sædvanlig på smørrebrød til de fremmødte. Det kræver imidlertid at man senest den 27. februar har tilmeldt sig til smørrebrød til bestyrelse@phkbh.dk
 


15/02 2024

Den 1. januar 2024 træder der et nyt konkurrence program i kraft. Antallet af øvelser stiger fra 11 til 12 og den nye øvelse 12 er "Afståelse".
Afståelses øvelsen afholdes umiddelbart efter øvelse 11, men i Afståelsen må hunden ikke bide, men skal straks overgå til bevogtning.

Da det samlede pointantal er det samme som i det gamle program halveres antallet af point fra 10 til 5 i Halsgivning og Spring, samt 1 point fra arbejdet ved gerningssted (fra 5 til 4 point)

Der ud over er der tilføjet nogle ekstra regler i flere øvelser. Alle rettelser står angivet med rødt i det nye konkurrenceprogram, som kan læses her:

 
10/04 2023
Lørdag den 22. april stiller vi et hold med 4 ukårede hunde i vores traditionelle "Påskedyst" mod Birkerød PH. Denne gang afholdes dysten i Birkerød og vi ser frem til en underholdende dyst.


10/04 2023
Søndag d. 23. april kl. 11.00 afholder vi 3. del af vores Lydigheds Cup