BILLUND
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBESTYRELSENAKTIVITETERRESULTATERVEDTÆGTEROM FORENINGEN
Logo
NYHEDER & INFO

06/03 202328/02 2023
Klik her for: Resultater 


28/02 2023
OM VINTEREN

Onsdag kl. 18:00
Træner vi på Grindsted Beton
Thorsvej, 7200
GPS: 55.757134, 8.966917

Lørdag kl. 10:00
Ved Statsfængslet i Sdr. Omme
Kontakt bestyrelsen for nærmere info.

OM SOMMEREN

Onsdag kl. 18:00 og lørdag kl. 10:00
Ved Statsfængslet i Sdr. Omme
Kontakt bestyrelsen for nærmere info.

VIGTIGT
For træningsstederne gælder et par få regler! Overholdes disse ikke - kan det medføre bortvisning.

Der må ikke tages hund ud af bilen og luftes/trænes inden der er meldt til.
Man må ikke køre eller parkere på marker. Og alle parkerer i samme side af vejen.