VESTHIMMERLAND
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDE
AKTIVITETSKALENDER

Vi starter kl. 10.00 præcis :)

Grundkursus i klikkertræningens principper. Klikkertræning er SÅ meget mere end bare at bruge en klikker. Det handler om kommunikation med din hund på en præcis og systematisk måde, så der kan etableres et samarbejde mellem jer, som begge kan forstå.  


Kære medlemmer
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2024, klokken 12.00 efter lørdagstrænningen.
Hvis du har ønsker til dagsordenen, skal du sende dem på mail eller SMS til formand Holger inden den 2. marts 2024

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens arbejde
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingenter for aktive og passive medlemmer
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til formand i lige år, valg til kasserer i ulige år - Holger er på valg
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 1 i ulige år, 2 i lige år
8. Valg af suppleanter for 1 år
9. Valg af revisor for 2 år, på valg i lige år
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år
11. Eventuelt
 


Ingen yderligere information


Datoer kommer senere, da vi lige skal finde ud af hvordan vi gør med påske og konfirmationer osv