BROVST
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBestyrelseVedtægterTræning
MedlemmerGalleri
AKTIVITETSKALENDER

Det bliver afholdt i PH Vendelbo d. 5. feb. 2023.
Mødetid: Kl. 08.30
Mulige deltagere: Hanne, Jøren, Henrik og John


Bliver afholdt i PH Vendelbo d. 14. feb. 2023, kl. 19.30
Fra os deltager Knudsen og John.


Områdemøde afholdes af Dr.lund afd.
Mødet afholdet i deres klubhus, tirsdag d. 21. feb. 2023, kl. 19.30
Dagsorden er udsendt.
Her kan alle deltage


Mødet afholdes af Hovedbestyrelsen.
Scandic Hotel i Odense d. 4. marts 2023 kl. 13.00, forinden afholdes HB møde kl. 09.00
Ingen deltagere fra os.


Der er denne dag Samtræning i Brovst, hvor de andre foreninger i Område 1 bliver inviteret.
Opslag kommer på tavlen.


Første del bliver d. 11 - 13 Nov. 2022, bliver afholdt på Kildegården. Er afholdt.
Anden del bliver d. 31/3 - 2/4 2023, bliver også afholdt på Kildegården.
Fra os deltager Henrik Buchardt.
 


Husk mønstring i ØST d. 13. maj 2023, afholdes i Skovbo PH. Tovholder bliver Torben & Peder.
Fra os deltager John


Husk mønstring i VEST d. 27. maj 2023, afholdes i Randers PH. Tovholder bliver Torben. Peder & Buchardt.
Fra os detager Henrik og John


Der afholdes Grillaften denne dag, kl. 18.30
Opslag kommer på tavlen.


Der afvikles lokalkonkurrencer denne dag, opslag/tilmeldinger kommer på tavlen senere.