BROVST
7
6
5
4
3
2
1
OMRÅDE
OMRÅDER
FORSIDEBestyrelseVedtægterTræning
MedlemmerGalleri
AKTIVITETSKALENDER

Denne bliver afholdt d. 31. Jan. 2023 kl. 19.30
Der vil være dagsorden iflg. vedtægterne.
Vi afholder den i klubhuset.
Foreningen er ved Generalforsamlingen, vært ved kaffe og brød.
Vel mødt !


Vi starter sæsonen lørdag d. 4. feb. 2023 kl. 12.30, hvor vi skal have flaget hejst.
Der vil efterfølgende være medlemsmøde med sidste nyt.
Træningsplaner vil ligeledes blive fremlagt.
Foreningen er vært ved lidt mad.
Vel mødt.


Det bliver afholdt i PH Vendelbo d. 5. feb. 2023.
Mødetid: Kl. 08.30
Mulige deltagere: Hanne, Jøren, Henrik og John


Bliver afholdt i PH Vendelbo d. 14. feb. 2023, kl. 19.30
Fra os deltager Knudsen og John.


Områdemøde afholdes af Dr.lund afd.
Mødet afholdet i deres klubhus, tirsdag d. 21. feb. 2023, kl. 19.30
Dagsorden er udsendt.
Her kan alle deltage


Mødet afholdes af Hovedbestyrelsen.
Scandic Hotel i Odense d. 4. marts 2023 kl. 13.00, forinden afholdes HB møde kl. 09.00
Ingen deltagere fra os.


Der er denne dag Samtræning i Brovst, hvor de andre foreninger i Område 1 bliver inviteret.
Opslag kommer på tavlen.


Første del bliver d. 11 - 13 Nov. 2022, bliver afholdt på Kildegården. Er afholdt.
Anden del bliver d. 31/3 - 2/4 2023, bliver også afholdt på Kildegården.
Fra os deltager Henrik Buchardt.
 


Husk mønstring i ØST d. 13. maj 2023, afholdes i Skovbo PH. Tovholder bliver Torben & Peder.
Fra os deltager John


Husk mønstring i VEST d. 27. maj 2023, afholdes i Randers PH. Tovholder bliver Torben. Peder & Buchardt.
Fra os detager Henrik og John

1
2