Meddelelser fra Hovedbestyrelsen
 
Ejerskifte:          
HUSK ejerskifte i DPH's stambogssystem. Send grønt resultathæfte til DPH's Stambogsfører.
 
Vagtvirksomhed: 
Jfr. lov om vagtvirksomhed kræver det autorisation at udøve vagtvirksomhed, også selvom det er ulønnet arbejde via en forening.                                                                                                                             Lokalafdelinger må derfor ikke påtage sig opgaver, som har karakter af vagtvirksomhed uanset om opgaven udføres uden brug af hund. Det er f.eks.vagtvirksomhed, hvis opgaven omfatter personlig tilstedeværelse med det formål at skabe beskyttelse mod ulovlig indtrængning, tyveri, hærværk, brand og lignende, eller at opgaven har en karakter, hvor den reelt udføres i konkurrence med virksomheder, der udbyder opgaverne erhvervsmæssigt. Opgaver, som ikke har karakter af vagtvirksomhed må gerne udføres - også ved brug af hund. Her skal ”Hundelovens” bestemmelser iagttages.
 
 


 
Dansk Politihundeforening, , 0 , Tlf. 2295 9378, E-Mail
edit | powered by &Rcms