Velkommen til Dansk Politihundeforening

Dansk Politihundeforening er stiftet i 1909. Foreningen er inddelt i 7 Områder og 52 lokalforeninger. Lokalforeningerne er fordelt over hele landet.

Foreningens medlemmer består af polititjenestemænd med politiets patruljehunde (sektion I) og civile og polititjenestemænd med civile hunde(sektion II). Desuden har foreningen en række passive medlemmer.

Foreningen udgiver medlemsbladet Politihunden.

Foreningens formål er:

  • at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer.

  • at lade foretage kåringer af civile hunde og føre en politihundestambog. Denne kåring er i relation til avl, at betragte som en brugshundeprøve.

  • at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.

  • at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland. 
 
Meddelelse fra Hovedbestyrelsen. Revideret den 25. april.
 

Forsamlingsforbuddet blev den 22. marts 2021 hævet til 50 personer i forbindelse med UDENDØRS idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten.

Det betyder, at i forbindelse med konkurrencer er det hundeførere, dommere, figuranter, listefører, tilrettelægger og andre nødvendige hjælpere, som er omfattet af forsamlingsforbuddet på de 50 personer.

Evt. tilskuere/supportere er således omfattet af det gældende forsamlingsforbud på 10 personer. 

Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger skal følges.

Henvisning til DKK’s hjemmeside: COVID-19 - Dkk.dk 

Generalforsamlinger, områdemøder og repræsentantskabsmøde.

Opmærksomheden henledes på, at regeringens strategi for genåbning aktuelt beskriver, at det fra den 21. maj vil være muligt at afvikle indendørs foreningsaktiviteter, herunder generalforsamlinger, med maksimalt 50 deltagere. Fra den 11. juni hæves det til maksimalt 100 deltagere. Det skal anføres, at bekendtgørelsens nøjagtige indhold ikke kendes.

Ud fra anførte kan lokalafdelinger og områder forberede og gennemføre generalforsamlinger og områdemøder, såfremt der ikke kommer ændringer i strategien.

Endvidere kan det oplyses, at HB forbereder sig på, at repræsentantskabsmødet afvikles lørdag den 12. juni.

 
 

Indtil videre gælder følgende retningslinjer for afvikling af øvelse 9-10 og 11:

Øvelse 9/Rundering : Der skal ikke foretages visitation, men figuranten skal tydeligt gøres opmærksom på at denne springes over – i modsat fald skal der ske fradrag.
 
Øvelse 10/Stop : Der skal ikke foretages visitation, men figuranten skal tydeligt gøres opmærksom på at denne springes over – i modsat fald skal der ske fradrag.
 
Øvelse 11/Stop : Figuranten skal ved afvæbning række stokken i retning mod hundeføreren, så denne kan sikre den på behørig afstand.
 
Det er op til den enkelte hundefører og figurant at vurdere, om man ønsker at anvende mundbind.
Det pålægges den arrangerende forening, at der forefindes håndsprit ved de enkelte standpladser.
 


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


S E N E S T  O P D A T E R E T
Mødeindkaldelser & referater
Vindere siden 1972
Opslag fra Hovedbestyrelsen
Årets aktiviteter

N Y H E D E R  &  I N F O

 
Dansk Politihundeforening, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ, Tlf. 5180 8734, E-Mail
edit | powered by &Rcms