Velkommen til Dansk Politihundeforening

Dansk Politihundeforening er stiftet i 1909. Foreningen er inddelt i 7 Områder og 52 lokalforeninger. Lokalforeningerne er fordelt over hele landet.

Ved indgangen til året 2014 bestod medlemskaren af i alt 1.769 medlemmer, heraf 88 i
sektion I (polititjenestemænd med politiets patruljehunde) og 1.557 i sektion II (civile og polititjenestemænd med civile hunde). Herudover har foreningen 124 passive medlemmer.

Foreningen udgiver medlemsbladet Politihunden.

Foreningens formål er:

  • at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer.

  • at lade foretage kåringer af civile hunde og føre en politihundestambog. Denne kåring er i relation til avl, at betragte som en brugshundeprøve.

  • at lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.

  • at søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland.

 


Sponsorer:
 
 
 


S E N E S T  O P D A T E R E T
Deltagere DM2014 & Udtagelsen 2014
Område II (Midtjylland)
Mødeindkaldelser & referater
Hovedbestyrelse

N Y H E D E R  &  I N F O
Deltagerfortegnelse DM2014
DM 2014 - Tilmelding / Info
Danmark nr. 2 ved Nordisk Mesterskab - Patrulje- og Narkotikahunde
Nyt kursusmateriale - Dommeruddannelsen
Danmarksmesterskabet 2013 endeligt resultat
[Vis flere....]

 
Dansk Politihundeforening, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ, Tlf. 8641 8734, E-Mail
edit | powered by &Rcms